Välj inloggningsmetod:

Bank-ID i samarbete med Svensk e-identitet/grandid

Orvelin Fastigheter äger och förvaltar ett 50-tal fastigheter varav flertalet är belägna i Strömstad,
men vi äger och projekterar även fastigheter och mark i andra delar av Sverige.

Vi hyr ut lägenheter och lokaler till butiker, kontor, lager samt industri med attraktiva lägen i ett mångsidigt bestånd.