Välj inloggningsmetod:

Bank-ID i samarbete med Svensk e-identitet/grandid

Domaregränd 1
452 30 STRÖMSTAD
Telefon: 0526-188 00

Öppet för felanmälan Måndag-Fredag kl 08.00-12.00
Tel 0526-188 18

Vid akuta ärenden ring vårt journummer:
Strömstad 0769 495 101
Bengtsfors/Mellerud 0705 718 327